Χρυσόστομος Συμβουλίδης

ΙδιότηταΕρευνητικός Συνεργάτης
ΤίτλοςΥποψήφιος Διδάκτορας
ΕιδικότηταΜηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ερμηνεία αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης

Συνοπτικό Bιογραφικό

Ο Χρυσόστομος Συμβουλίδης είναι ερευνητικός συνεργάτης και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστημίο Πειραιώς (Τμήμα Ψηφιακών Συσημάτων). Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς το 2016 και το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα με αντικείμενο τα «Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική» το 2018 από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και την ερμηνεία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Από το 2017, είναι μέλος της εργαστηριακής ομάδας Data & Cloud υπό την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή κ. Δημοσθένη Κυριαζή, όπου και συμμετείχε σε πολλά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ όπως τα MATILDA, BigDataStack και InteropEHRate.

Θεματικές Ενότητες Έρευνας

Δυναμικό σύστημα σύνθετης επεξεργασίας συμβάντων (Complex Event Processing – CEP) με χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης με σκοπό την βέλτιστη ανάπτυξη 5g-enabled υπηρεσίων.

Μηχανή επεξεργασίας σύνθετων συμβάντων (CEP), εμπλουτισμένη με τις δυνατότητες Machine Learning, ώστε να είναι πλήρως προσαρμοσμένη στο περιβάλλον της, ως λύση για την παρακολούθηση των συστατικών εφαρμογών που εκτελούνται σε 5G υποδομές. Ο μηχανισμός χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Incremental DBSCAN για να προσδιορίσει την κανονική συμπεριφορά των αναπτυσσόμενων υπηρεσιών και να προσαρμοστεί ανάλογα.

Ερευνητικά Έργα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Άρθρα Περιοδικών

 1. Symvoulidis, C., Marinos, G., Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D. (2022, April). HealthFetch: An Influence-Based, Context-Aware Prefetch Scheme in Citizen-Centered Health Storage Clouds, In Future Internet Journal, MDPI.

Άρθρα Συνεδρίων

 1. Dimopoulou, S., Symvoulidis, C., Koutsoukos, K., Kiourtis A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D. (2022, March). Mobile Anonymization and Pseudonymization of Structured Health Data for Research, In 2022 Seventh International Conference On Mobile And Secure Services (MobiSecServ) (pp. 1-6), IEEE.
 2. Koutsoukos, K., Symvoulidis, C., S., Kiourtis A., Mavrogiorgou, A., Dimopoulou, Kyriazis, D. (2022, February). Emergency Health Protocols Supporting Health Data Exchange, Cloud Storage, and Indexing, In Proceedings of the 15th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies – HEALTHINF (pp. 597-604).
 3. Marinos, G., Symvoulidis, C., & Kyriazis, D. (2021, December). MICSurv: Medical Image Clustering for Survival risk group identification, In 2021 4th International Conference on Bio-Engineering for Smart Technologies (BioSMART) (pp. 1-4), IEEE.
 4. Kiourtis, A., Graziani, A., Mavrogiorgou, A., Symvoulidis, C., Mavrogiorgos, K., & Kyriazis, D. (2021, December), A Health Information Exchange Protocol Supporting Bluetooth-based Messages, In 2021 International Conference on Information Systems and Advanced Technologies (ICISAT) (pp. 1-6), IEEE.
 5. Symvoulidis C., Mavrogiorgou A., Kiourtis A., Marinos G., & Kyriazis D. (2021, December), Facilitating Health Information Exchange in Medical Emergencies, In 2021 International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB), IEEE.
 6. Symvoulidis, C., Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2021), Healthcare Provision in the Cloud: An EHR Object Store-based Cloud Used for Emergency.
 7. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Symvoulidis, C., Tsigkounis, C., & Kyriazis, D. (2021, February), Indexing of Cloud Stored Electronic Health Records for Consented Third Party Accessing, In 28th Conference of the Open Innovations Association (FRUCT), pp. 158-166, IEEE.
 8. Tsoumas, I., Symvoulidis, C., & Kyriazis, D. (2020, September), Learning a generalized matrix from multi-graphs topologies towards microservices recommendations, In Proceedings of SAI Intelligent Systems Conference (pp. 693-702), Springer, Cham.
 9. Tsoumas, I., Symvoulidis, C., Kyriazis, D., Gouvas, P., Zafeiropoulos, A., Melian, J., & Sterle, J. (2019, December), Modelling 5G Cloud-Native Applications by Exploiting the Service Mesh Paradigm, In European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (pp. 151-162), Springer, Cham.
 10. Symvoulidis, C., Tsoumas, I., & Kyriazis, D. (2019, July), Towards the identification of context in 5G infrastructures, In Intelligent Computing-Proceedings of the Computing Conference (pp. 406-418), Springer, Cham.
 11. Touloupou, M., Kapassa, E., Symvoulidis, C., Stavrianos, P., & Kyriazis, D. (2019, February), An integrated SLA management framework in a 5G environment, In 2019 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and Workshops (ICIN) (pp. 233-235), IEEE.
 12. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Symvoulidis, C., & Kyriazis, D. (2018, October), Capturing the reliability of unknown devices in the IoT world, In 2018 Fifth International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (pp. 62-69), IEEE.