Κύκλοι Μαθημάτων

Τα μαθήματα που διεξάγονται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τη βοήθεια των μελών της ομάδας Data & Cloud.

Προπτυχιακά Μαθήματα


Μεταπτυχιακά Μαθήματα


Π.Μ.Σ. – Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες

Ειδίκευση – Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Ειδίκευση – Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική

Π.Μ.Σ. – Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα