Ερευνητικά Έργα

Σε ένα εθνικό, πανευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές πεδίο, τα μέλη μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με πανεπιστήμια, διακεκριμένες εταιρείες πληροφορικής και ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος για την υλοποίηση καινοτόμων πρότυπων πληροφοριακών συστημάτων και μηχανισμών λογισμικού. Συγκεντρώνουμε έτη εμπειρίας και καινοτομίας σε έργα τεχνολογίας πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακάτω αναφέρονται τα έργα στα οποία είχαμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε, καθώς και να ηγηθούμε.


BigDataStack

Το BigDataStack παρέχει μια πλήρη στοίβα τεχνολογιών υψηλής απόδοσης που αντιμετωπίζει τις αναδυόμενες ανάγκες των λειτουργιών και εφαρμογών δεδομένων. Η στοίβα βασίζεται σε ένα σύστημα διαχείρισης υποδομής πρωτοπόρου που οδηγεί αποφάσεις σύμφωνα με πτυχές δεδομένων, ώστε να είναι πλήρως επεκτάσιμο, προσαρμόσιμο σε χρόνο εκτέλεσης και απόδοση για μεγάλες λειτουργίες δεδομένων και εφαρμογές υψηλής έντασης δεδομένων.

bds

MORPHEMIC

Το MORPHEMIC είναι ένας μοναδικός τρόπος προσαρμογής και βελτιστοποίησης εφαρμογών υπολογιστικού νέφους. Το έργο είναι μια επέκταση της MELODIC, η οποία είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών σύννεφων που αναπτύχθηκε στο έργο H2020. Το MELODIC είναι ο απλούστερος και ευκολότερος τρόπος χρήσης του Cross-Cloud.

morphemic-home

Infinitech

Το Infinitech είναι μια κοινή προσπάθεια παγκόσμιων ηγετών στον τομέα των ΤΠΕ και χρηματοδότησης για τη μείωση των εμποδίων στην καινοτομία που βασίζονται στο BigData / IoT / AI, ενισχύοντας τη συμμόρφωση και ενθαρρύνοντας επιπλέον επενδύσεις.

inf

InteropEHRate

Το InteropEHRate στοχεύει να υποστηρίξει την υγεία των ανθρώπων ανοίγοντας τους νέους τρόπους για τη διάθεση δεδομένων υγείας όπου χρειάζεται. Για να γίνει αυτό δυνατό, τα βασικά δεδομένα υγείας είναι στα χέρια των ασθενών, δηλαδή μέσω Smart EHRs (S-EHR) σε κινητές συσκευές. Τα δεδομένα μεταφέρονται πάντα μέσω εξαιρετικά ασφαλών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων απευθείας device-to-device.

int

MATILDA 5G

Το όραμα του MATILDA έγκειται στη σχεδίαση ενός 5G end-to-end ολιστικού framework εκτέλεσης υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο σχεδιασμός του κύκλου ζωής, της ανάπτυξης και ενορχήστρωσης τέτοιων εφαρμογών και υπηρεσιών, μέσω προγραμματιζόμενης υποδομής, ακολουθώντας ένα ενοποιημένο μοντέλο προγραμματισμού.

mat

CYBELE

Στόχος του CYBELE είναι να δημιουργήσει καινοτομία και να παράγει αξία στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, εφαρμόζοντας μεθόδους Precision Agriculture (PA) και Precision Livestock Farming (PLF), και να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων στις βιομηχανικές και ερευνητικές κοινότητες που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς.

cyb

PolicyCLOUD

Διαχείριση πολιτικών και αποφάσεων μέσω τεχνολογιών βασισμένων σε cloud περιβάλλονται και υποδομές, που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δεδομένων.

policycloud

CrowdHEALTH

Το CrowdHEALTH παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα ΤΠΕ για τη συλλογή και τη συγκέντρωση μεγάλων όγκων δεδομένων υγείας από πολλές πηγές πληροφοριών στην Ευρώπη. Το CrowdHEALTH προτείνει επίσης την εξέλιξη των αρχείων υγείας των ασθενών (PHR) προς τα Holistic Health Records (HHRs) εμπλουτισμένα για να γίνουν «Social HHRs» για την καταγραφή των κλινικών, κοινωνικών και ανθρώπινων παραγόντων.

crd

5GTANGO

Το 5GTANGO είναι μια δράση καινοτομίας 5GPPP Phase2 που επιτρέπει την ευέλικτη δυνατότητα προγραμματισμού των δικτύων 5G με: α) Μία διεπαφή ανάπτυξης υπηρεσιών (SDK) με δυνατότητα εικονικοποίησης λειτουργιών δικτύου (NFV), β) μια πλατφόρμα καταστήματος με προηγμένους μηχανισμούς επικύρωσης και επαλήθευσης για προϊόντα δικτυακών υπηρεσιών VNF (συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών τρίτων) και, γ) μια αρθρωτή πλατφόρμα εξυπηρέτησης με έναν καινοτόμο ενορχηστρωτή, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επιχειρησιακών αναγκών και συστημάτων επιχειρησιακής διαχείρισης δικτύου.

Screenshot_3

beHEALTHIER

Το beHEALTHIER στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για τη Διαχείριση Ολιστικών Δεδομένων Υγείας με σκοπό την αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους για τη χάραξη πολιτικών υγείας. Ειδικότερα, στο έργο προτείνεται μια διαδικασία συλλογής και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων που αμέσως ή εμμέσως αφορούν την υγεία ενός ατόμου σε τρία (3) στάδια. 

bh

ATMOSPHERE

Το ATMOSPHERE στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου και πλατφόρμας που βασίζεται σε ελαφριά εικονικοποίηση, υβριδικούς πόρους και ομοσπονδιακές υποδομές Ευρώπης και Βραζιλίας για την ανάπτυξη, κατασκευή, ανάπτυξη, μέτρηση και εξέλιξη αξιόπιστων εφαρμογών με δυνατότητα cloud.

atm

STAR

Το STAR είναι μια προσπάθεια ερευνητών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των βιομηχανικών περιβαλλόντων για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε πραγματικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

st

LeADS

Το ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα LeADS στοχεύει στην πραγμάτωση μιας νέας διεπιστημονικής επαγγελματικής ιδιότητας, τους επιστήμονες ανάλυσης δεδομένων με έμφαση σε θέματα νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα.

Blue 3D abstract wave pattern background vector

iHELP

Το επίκεντρο του iHELP είναι στον έγκαιρο εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τον καρκίνο του πάγκρεας με βάση την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μάθησης και υποστήριξης αποφάσεων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη στα ιστορικά (πρωτογενή) δεδομένα ασθενών με καρκίνο (που συλλέγονται από τράπεζες δεδομένων και ομάδες ασθενών).

Screenshot_3

DIASTEMA

Το DIASTEMA στοχεύει τόσο στο να διευκολύνει τις ανάγκες των δεδομένων και των εφαρμογών (οι οποίες τείνουν να είναι δεδομενο-στρεφείς), όσο και στο να διευκολύνει τις ανάγκες αυτές κατά τον βέλτιστο τρόπο, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης υποδομών, αποτελούμενο από έξι (6) βασικούς πυρήνες…

diast

PHYSICS

Το PHYSICS δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά CSP να εκμεταλλεύονται το πιο σύγχρονο, επεκτάσιμο και οικονομικό μοντέλο cloud (FaaS), το οποίο λειτουργεί σε πολλούς τύπους υπηρεσιών και υλικού, τοποθεσίες παρόχων, πλεονεκτήματα και πόρους πολλαπλών cloud.

cloud computing polygonal wireframe technology concept backgroun