Δημοσιεύσεις

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων αντικατοπτρίζονται σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Δείτε παρακάτω για τις πιο πρόσφατες ή αναζητείστε δημοσιεύσεις από άρθρα επιστημονικών περιοδικών, άρθρα συνεδρίων ή κεφάλαια βιβλίων.

2021-07-01_11h50_12

Healthcare Provision in the Cloud – An EHR Object Store-based Cloud Used for Emergency

Περίληψη EHR Cloud architectures have come a long way within the last years, giving the ability to individuals to store their healthcare data in the cloud, thus being accessible at… Περισσότερα »Healthcare Provision in the Cloud – An EHR Object Store-based Cloud Used for Emergency

2021-07-01_10h56_39

Indexing of Cloud Stored Electronic Health Records for Consented Third Party Accessing

Περίληψη Electronic Health Record (EHR) data is being required to be shaped into a standardized and interoperable format for easy and secure accessing from anywhere, towards the vision of a… Περισσότερα »Indexing of Cloud Stored Electronic Health Records for Consented Third Party Accessing

2021-06-30_17h50_00

A Comparative Study of Bluetooth SPP, PAN and GOEP for Efficient Exchange of Healthcare Data

Περίληψη Objectives: Current research aims to address the challenges of exchanging healthcare information, since when this information has to be shared, this happens by specifically designed medical applications or even… Περισσότερα »A Comparative Study of Bluetooth SPP, PAN and GOEP for Efficient Exchange of Healthcare Data

2021-06-30_22h32_05

A Novel Approach for Achieving Enhanced Semantic Interoperability in Public Policies

Περίληψη One of the key elements in several application domains, such as policy making, addresses the scope of achieving and dealing with the very different formats, models and languages of… Περισσότερα »A Novel Approach for Achieving Enhanced Semantic Interoperability in Public Policies

2021-07-01_12h04_43

AutoClust: A Framework for Automated Clustering Based on Cluster Validity Indices

Περίληψη Automated machine learning (AutoML) aims to minimize human intervention during a machine learning task, for example by means of automatic algorithm selection and its configuration for the data set… Περισσότερα »AutoClust: A Framework for Automated Clustering Based on Cluster Validity Indices