Αθανάσιος Κιούρτης

Photo_Kiourtis
ΙδιότηταΕρευνητικός Συνεργάτης
ΤίτλοςΜεταδιδακτορικός Ερευνητής
Ειδικότητα Διαλειτουργικότητα, Ασύρματες Επικοινωνίες, Ανάλυση Δεδομένων, Διαχείριση Γνώσης, Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού

Συνοπτικό Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Κιούρτης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Έλαβε το Πτυχίο του στα Ψηφιακά Συστήματα το 2013 και το Μεταπτυχιακό του στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα το 2015, και τα δύο από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2019, είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) στον τομέα της Διαλειτουργικότητας, με έμφαση στις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας δεδομένων που εφαρμόζονται σε ετερογενείς υποδομές και εφαρμογές υγείας. Τα γενικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα που σχετίζονται με πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων, διαλειτουργικότητα και ετερογένεια υπηρεσιών και δεδομένων, μεγάλα δεδομένα, καθώς και υπηρεσίες και υποδομές νεφοϋπολογιστικής. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συμμετάσχει σε ποικίλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα (π.χ. PolicyCLOUD, InteropEHRate, CrowdHEALTH), διεκπεραιώνοντας έρευνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα και την ανάλυση των δεδομένων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της υγείας, ενώ επίσης έχει συμβάλει στους προαναφερθέντες τομείς μέσω πολλαπλών δημοσιεύσεων τόσο σε Διεθνή Συνεδρία όσο και σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή του εμπειρία, έχει εργαστεί ως Ακαδημαϊκός Συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα (Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (Τμήμα Νοσηλευτικής), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων).

Θεματικές Ενότητες Έρευνας

Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Δεδομένων σε Ετερογενείς Υποδομές και Εφαρμογές Υγείας

Προσέγγιση μετατροπής δεδομένων υγείας σε πρότυπο HL7 FHIR, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σημασιολογία όσο και τη συντακτική ομοιότητα των οντολογιών που σχηματίζονται από τα δεδομένα υγείας και τους πόρους του προτύπου HL7 FHIR.

Βέλτιστα Πρωτόκολλα Ανταλλαγής Δεδομένων

Προσέγγιση ανταλλαγής δεδομένων σε μικρές αποστάσεις χρησιμοποιώντας ένα νέο πρωτόκολλο Device-to-Device (D2D) πάνω από τεχνολογίες Bluetooth, υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις ενός πολίτη και ενός επαγγελματία υγείας κατά τη διάρκεια ενός σεναρίου ιατρικής επίσκεψης.

Τεχνικές Καθαρισμού Δεδομένων

Τεχνικές για τον καθαρισμό μη επεξεργασμένων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που προέρχονται τόσο από πηγές ροής όσο και από πηγές χωρίς ροή.

Συμπίεση Δεδομένων Χωρίς Απώλειες

Προσέγγιση για τη συμπίεση δεδομένων κειμένου, ήχου και εικόνας μέσω συγκεκριμένων παραμέτρων και προσαρμοσμένων αλγορίθμων σειριοποίησης και απο-σειριοποίησης, χωρίς απώλειες.

Τεχνικές Προτεραιοποίησης Δεδομένων

Τεχνικές για την ιεράρχηση των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια ενός σεναρίου ιατρικής επίσκεψης, μέσω τεχνικών ταξινόμησης που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, πολιτικές υγείας, ιατρική ειδικότητα, κλπ.

Ερευνητικά Έργα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Άρθρα Περιοδικών

 1. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2021, March), A Comparative Study of Bluetooth SPP, PAN and GOEP for Efficient Exchange of Healthcare Data, In Emerging Science Journal (ESJ), Ital Publication
 2. Kyriazis. D., et al. (2019, December), The CrowdHEALTH project and the Holistic Health Records: Collective Wisdom Driving Public Health Policies, In Acta Informatica Medica Journal (ACTA), Volume 27, Issue 5, pp. 369-373, Avicena
 3. Aso Lete, S., Cavero, C., Lustrek, M., Kyriazis, D., Kiourtis, A., Mantas, J., & Montandon, L. (2019, December), Interoperability Techniques in CrowdHEALTH project: The Terminology Service, In Acta Informatica Medica Journal (ACTA), Volume 27, Issue 5, pp. 355-361, Avicena
 4. Kiourtis, A., Nifakos, S., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2019, October), Aggregating the Syntactic and Semantic Similarity of Healthcare Data towards their Transformation to HL7 FHIR through Ontology Matching, In International Journal of Medical Informatics (IJMI), Volume 132, 104002, Elsevier
 5. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Perakis, A., Miltiadou, D., Pitsios, S., & Kyriazis, D. (2019, June), Analyzing data and data sources towards a unified approach for ensuring end-to-end data and data sources quality in healthcare 4.0, In Computer Methods and Programs in Biomedicine Journal (JCMPB), Volume 181, 104967, Elsevier
 6. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Perakis, K., Pitsios, S., & Kyriazis, D. (2019, April), IoT in Healthcare: Achieving Interoperability of High-Quality Data Acquired by IoT Medical Devices, In Sensors Journal (SENSORS), Volume 19, Issue 9, pp. 1978, MDPI
 7. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2019, April), A Plug’n’Play Approach for Dynamic Data Acquisition from Heterogeneous IoT Medical Devices of Unknown Nature, In Evolving Systems Journal (EVOS), pp. 1-21, Springer
 8. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Touloupou, M., Kapassa, E., & Kyriazis, D. (2019, April), Internet of Medical Things (IoMT): Acquiring and Transforming Data into HL7 FHIR through 5G Network Slicing, In Emerging Science Journal (ESJ), Volume 3, Issue 2, pp. 64-77, Ital Publication
 9. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Menychtas, A., Maglogiannis, I., & Kyriazis, D. (2019, February), Structurally Mapping Healthcare Data to HL7 FHIR through Ontology Alignment, In Journal of Medical Systems (JOMS), Volume 43, Issue 3, pp. 62, Springer
 10. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Maglogiannis, I., & Themistocleous, M. (2018, December), Exploring the Complete Data Path for Data Interoperability in Cyber-Physical Systems, In International Journal of High Performance Computing and Networking (IJHPCN), Volume 12, Issue 4, pp. 339-349, Inderscience

Άρθρα Συνεδρίων

 1. Kleftakis, A., et al. (2021, April), Analyzing Collective Knowledge towards Public Health Policy Making, In 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), Springer
 2. Manias, G., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2021, April), SemAI: A Novel Approach for Achieving Enhanced Semantic Interoperability in Public Policies, In 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), Springer
 3. Mavrogiorgou, A., et al. (2021, March), beHEALTHIER: A Microservices Platform for Analyzing and Exploiting Healthcare Data, In 34th IEEE CBMS International Symposium on Computer-Based Medical Systems, IEEE
 4. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Torelli, F., Martino, D., & De Nigro, A. (2021, March), Holistic Health Records towards Personalized Healthcare, In 7th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE), Springer
 5. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Manias, G., & Kyriazis, D. (2021, March), An Optimized KDD Process for Collecting and Processing Healthcare Data, In 12th International Conference on Information and Communication Systems, IEEE
 6. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Manias, G., & Kyriazis, D. (2021, February), Adjustable Data Cleaning towards Extracting Statistical Information, In 31st Medical Informatics Europe Conference (MIE), IOS Press
 7. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Symvoulidis, C., Tsigkounis, C., & Kyriazis, D. (2021, February), Indexing of Cloud Stored Electronic Health Records for Consented Third Party Accessing, In 28th Conference of the Open Innovations Association (FRUCT), pp. 158-166, IEEE.
 8. Symvoulidis, C., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2021, February), Healthcare Provision in the Cloud – An EHR Object Store-based Cloud Used for Emergency, In 14th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (HEALTHINF), pp. 435-442, SciTePress
 9. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Menesidou, S.A., Gouvas, P., & Kyriazis, D. (2020, November), A Secure Protocol for Managing and Sharing Personal Healthcare Data, In EFMI 2020 Special Topic Conference (EFMI STC), pp. 92-96, IOS Press
 10. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Grazziani, A., & Torelli, F. (2020, October), Improving Health Information Exchange through Wireless Communication Protocols, In 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (STWiMob), pp. 32-39, IEEE
 11. Manias, G., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2020, September), An Evaluation of Neural Machine Translation and Word Embeddings in Multilingual Neural Sentiment Analysis, In International Conference on Progress in Informatics and Computing (PIC), pp. 274-283, IEEE.
 12. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Vidakis, K., & Kyriazis, D. (2020, July), Health Record Index: Secure Access of Cloud-stored Healthcare Data, In 18th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), pp. 221-224, IOS Press
 13. Vidakis, K., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2020, June), A Comparative Study of Short-Range Wireless Communication Technologies for Health Information Exchange, In 2nd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE), pp. 1-6, IEEE
 14. Kyriazis et al. (2020, June), PolicyCLOUD: Analytics as a Service Facilitating Efficient Data-Driven Public Policy Management, In 16th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), pp. 141-150, Springer
 15. Mavrogiorgou, A., et al. (2020, May), CrowdHEALTH: An eHealth Big Data Driven Platform towards Public Health Policies, In 6th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE), pp. 241-249, SciTePress
 16. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2020, May), A Semantic Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Matching to HL7 FHIR Resources, In 30th Medical Informatics Europe Conference (MIE), pp. 13-17, IOS Press
 17. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2019, November), Delivering Reliability of Data Sources in IoT Healthcare Ecosystems, In 25th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), pp. 211-219, IEEE
 18. Kapassa, E., Touloupou, M., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Giannouli, D., Katsigianni, K., & Kyriazis, D (2019, October), An Innovative eHealth System Powered By 5G Network Slicing, In 6th International Conference on Internet of Things Systems, Management and Security (IoTSMS), pp. 7-12, IEEE
 19. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2019, July), IoT Devices Recognition through Object Detection and Classification Techniques, In 3rd International Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4), pp. 12-20, IEEE
 20. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Touloupou, M., & Kyriazis, D. (2019, July), Identification of Bluetooth-Enabled IoT Devices Through Syntactic Similarity Techniques, In 11th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), pp. 200-205, IEEE.
 21. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Nifakos, S., & Kyriazis, D. (2019, July), A String Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Alignment to HL7 FHIR Resources, In 7th Science and Information Conference (SAI), pp. 956-970, Springer
 22. Touloupou, M., Kapassa, E., Kiourtis, A., Stavrianos, P., & Kyriazis, D. (2019, April), INTRA: Introducing Adaptation in 5G Monitoring Frameworks, In 17th International Conference e-Society 2019 (e-SOCIETY), Iadis Press
 23. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2019, February), Constructing Healthcare Ontologies of any Data Format, In 11th International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED), pp. 43-48, IARIA XPS Press
 24. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2018, November), Identification of medical IoT devices APIs through ontology mapping techniques, In 5th EAI International Conference on IoT Technologies for HealthCare (HealthyIoT), pp. 39-54, Springer
 25. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Symvoulidis, C., & Kyriazis, D. (2018, October), Capturing the Reliability of Unknown Devices in the IoT World, In 5th International Conference on Internet of Things Systems, Management and Security (IoTSMS), pp. 62-69, IEEE
 26. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Touloupou, M., Kapassa, E., Kyriazis, D., & Themistocleous, M. (2018, October), The road to the future of Healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform, In 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), pp. 383-401, Springer
 27. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2018, September), FHIR Ontology Mapper (FOM)-Aggregating Structural and Semantic Similarities of Ontologies towards their Alignment to HL7 FHIR, In 20th IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HEALTHCOM), pp. 1-7, IEEE
 28. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2018, August), Towards a Secure Semantic Knowledge of Healthcare Data through Structural Ontological Transformations. In 12th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE), pp. 178-188, Springer
 29. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2018, July), Matching Ontologies to HL7 FHIR towards their syntactic and semantic similarity, In 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), pp. 51-54, IOS Press
 30. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2018, May), A Generic Approach for Capturing Reliability in Medical Cyber-Physical Systems, In 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), pp. 250-262, Springer
 31. Touloupou, M., Kapassa, E., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2018, April), Cheapo: An Algorithm for runtime adaption of time intervals applied in 5G Networks, In 5th IEEE International Conference on Software Defined Systems (SDS), pp. 40-44, IEEE
 32. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2017, October), Gaining the Semantic Knowledge of Healthcare Data through Syntactic Models Transformations, In 1st International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC), pp. 102-107, IEEE
 33. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2017, September), A Comparative Study of Classification Techniques for Managing IoT Devices of Common Specifications, In 14th International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), pp. 67-77, Springer
 34. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Kyriazis, D., & Themistocleous, M. (2017, September), A Comparative Study in Data Mining: Clustering and Classification Capabilities, In 14th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), pp. 82-96, Springer
 35. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., & Themistocleous, M. (2017, September), Acquiring the Ontological Representation of Healthcare Data Through Metamodeling Techniques, In 14th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), pp. 324-336, Springer
 36. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2017, July), Plug‘n’play IoT devices: An approach for dynamic data acquisition from unknown heterogeneous devices, In 11th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS), pp. 885-895, Springer
 37. Kyriazis et al. (2017, July), CrowdHEALTH: Holistic Health Records & Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health, In 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), pp. 19-23, IOS Press
 38. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2017, June), Aggregating Heterogeneous Health Data through an Ontological Common Health Language, In 10th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE), pp. 175-181, IEEE
 39. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Maglogiannis, I., & Themistocleous, M. (2016, March), Towards Data Interoperability: Turning Domain Specific Knowledge to Agnostic across the Data Lifecycle, In 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA), pp. 109-114, IEEE

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2021, January), Diving into the concepts of Data Mining and Clustering, Encyclopedia of Law and Data Science