Ερευνητικά έργα – Τρέχοντα

Σε ένα εθνικό, πανευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές πεδίο, τα μέλη μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με πανεπιστήμια, διακεκριμένες εταιρείες πληροφορικής και ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος για την υλοποίηση καινοτόμων πρότυπων πληροφοριακών συστημάτων και μηχανισμών λογισμικού. Συγκεντρώνουμε έτη εμπειρίας και καινοτομίας σε έργα τεχνολογίας πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακάτω αναφέρονται τα έργα στα οποία είχαμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε, καθώς και να ηγηθούμε.


MORPHEMIC

Το MORPHEMIC είναι ένας μοναδικός τρόπος προσαρμογής και βελτιστοποίησης εφαρμογών υπολογιστικού νέφους. Το έργο είναι μια επέκταση της MELODIC, η οποία είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών σύννεφων που αναπτύχθηκε στο έργο H2020. Το MELODIC είναι ο απλούστερος και ευκολότερος τρόπος χρήσης του Cross-Cloud.

morphemic-home

Infinitech

Το Infinitech είναι μια κοινή προσπάθεια παγκόσμιων ηγετών στον τομέα των ΤΠΕ και χρηματοδότησης για τη μείωση των εμποδίων στην καινοτομία που βασίζονται στο BigData / IoT / AI, ενισχύοντας τη συμμόρφωση και ενθαρρύνοντας επιπλέον επενδύσεις.

inf

InteropEHRate

Το InteropEHRate στοχεύει να υποστηρίξει την υγεία των ανθρώπων ανοίγοντας τους νέους τρόπους για τη διάθεση δεδομένων υγείας όπου χρειάζεται. Για να γίνει αυτό δυνατό, τα βασικά δεδομένα υγείας είναι στα χέρια των ασθενών, δηλαδή μέσω Smart EHRs (S-EHR) σε κινητές συσκευές. Τα δεδομένα μεταφέρονται πάντα μέσω εξαιρετικά ασφαλών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων απευθείας device-to-device.

int

CYBELE

Στόχος του CYBELE είναι να δημιουργήσει καινοτομία και να παράγει αξία στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, εφαρμόζοντας μεθόδους Precision Agriculture (PA) και Precision Livestock Farming (PLF), και να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων στις βιομηχανικές και ερευνητικές κοινότητες που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς.

cyb

PolicyCLOUD

Διαχείριση πολιτικών και αποφάσεων μέσω τεχνολογιών βασισμένων σε cloud περιβάλλονται και υποδομές, που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δεδομένων.

policycloud

beHEALTHIER

Το beHEALTHIER στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για τη Διαχείριση Ολιστικών Δεδομένων Υγείας με σκοπό την αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους για τη χάραξη πολιτικών υγείας. Ειδικότερα, στο έργο προτείνεται μια διαδικασία συλλογής και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων που αμέσως ή εμμέσως αφορούν την υγεία ενός ατόμου σε τρία (3) στάδια. 

bh

STAR

Το STAR είναι μια προσπάθεια ερευνητών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των βιομηχανικών περιβαλλόντων για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε πραγματικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

st

LeADS

Το ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα LeADS στοχεύει στην πραγμάτωση μιας νέας διεπιστημονικής επαγγελματικής ιδιότητας, τους επιστήμονες ανάλυσης δεδομένων με έμφαση σε θέματα νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα.

Blue 3D abstract wave pattern background vector

iHELP

Το επίκεντρο του iHELP είναι στον έγκαιρο εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τον καρκίνο του πάγκρεας με βάση την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μάθησης και υποστήριξης αποφάσεων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη στα ιστορικά (πρωτογενή) δεδομένα ασθενών με καρκίνο (που συλλέγονται από τράπεζες δεδομένων και ομάδες ασθενών).

Screenshot_3

DIASTEMA

Το DIASTEMA στοχεύει τόσο στο να διευκολύνει τις ανάγκες των δεδομένων και των εφαρμογών (οι οποίες τείνουν να είναι δεδομενο-στρεφείς), όσο και στο να διευκολύνει τις ανάγκες αυτές κατά τον βέλτιστο τρόπο, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης υποδομών, αποτελούμενο από έξι (6) βασικούς πυρήνες…

diast