Ερευνητικά έργα – Ολοκληρωμένα

Σε ένα εθνικό, πανευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές πεδίο, τα μέλη μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με πανεπιστήμια, διακεκριμένες εταιρείες πληροφορικής και ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος για την υλοποίηση καινοτόμων πρότυπων πληροφοριακών συστημάτων και μηχανισμών λογισμικού. Συγκεντρώνουμε έτη εμπειρίας και καινοτομίας σε έργα τεχνολογίας πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακάτω αναφέρονται τα έργα στα οποία είχαμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε, καθώς και να ηγηθούμε.

BigDataStack

Το BigDataStack παρέχει μια πλήρη στοίβα τεχνολογιών υψηλής απόδοσης που αντιμετωπίζει τις αναδυόμενες ανάγκες των λειτουργιών και εφαρμογών δεδομένων. Η στοίβα βασίζεται σε ένα σύστημα διαχείρισης υποδομής πρωτοπόρου που οδηγεί αποφάσεις σύμφωνα με πτυχές δεδομένων, ώστε να είναι πλήρως επεκτάσιμο, προσαρμόσιμο σε χρόνο εκτέλεσης και απόδοση για μεγάλες λειτουργίες δεδομένων και εφαρμογές υψηλής έντασης δεδομένων.

bds

CrowdHEALTH

Το CrowdHEALTH παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα ΤΠΕ για τη συλλογή και τη συγκέντρωση μεγάλων όγκων δεδομένων υγείας από πολλές πηγές πληροφοριών στην Ευρώπη. Το CrowdHEALTH προτείνει επίσης την εξέλιξη των αρχείων υγείας των ασθενών (PHR) προς τα Holistic Health Records (HHRs) εμπλουτισμένα για να γίνουν «Social HHRs» για την καταγραφή των κλινικών, κοινωνικών και ανθρώπινων παραγόντων.

crd

MATILDA 5G

Το όραμα του MATILDA έγκειται στη σχεδίαση ενός 5G end-to-end ολιστικού framework εκτέλεσης υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο σχεδιασμός του κύκλου ζωής, της ανάπτυξης και ενορχήστρωσης τέτοιων εφαρμογών και υπηρεσιών, μέσω προγραμματιζόμενης υποδομής, ακολουθώντας ένα ενοποιημένο μοντέλο προγραμματισμού.

mat

5GTANGO

Το 5GTANGO είναι μια δράση καινοτομίας 5GPPP Phase2 που επιτρέπει την ευέλικτη δυνατότητα προγραμματισμού των δικτύων 5G με: α) Μία διεπαφή ανάπτυξης υπηρεσιών (SDK) με δυνατότητα εικονικοποίησης λειτουργιών δικτύου (NFV), β) μια πλατφόρμα καταστήματος με προηγμένους μηχανισμούς επικύρωσης και επαλήθευσης για προϊόντα δικτυακών υπηρεσιών VNF (συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών τρίτων) και, γ) μια αρθρωτή πλατφόρμα εξυπηρέτησης με έναν καινοτόμο ενορχηστρωτή, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επιχειρησιακών αναγκών και συστημάτων επιχειρησιακής διαχείρισης δικτύου.

Screenshot_3

ATMOSPHERE

Το ATMOSPHERE στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου και πλατφόρμας που βασίζεται σε ελαφριά εικονικοποίηση, υβριδικούς πόρους και ομοσπονδιακές υποδομές Ευρώπης και Βραζιλίας για την ανάπτυξη, κατασκευή, ανάπτυξη, μέτρηση και εξέλιξη αξιόπιστων εφαρμογών με δυνατότητα cloud.

atm