Αργυρώ Μαυρογιώργου

2021-07-13_19h22_12
ΙδιότηταΕρευνητικός Συνεργάτης
ΤίτλοςΜεταδιδακτορική Ερευνήτρια
ΕιδικότηταΔιαδίκτυο των Αντικειμένων, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, Συλλογή Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων, Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού

Συνοπτικό Βιογραφικό

Η Αργυρώ Μαυρογιώργου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Έλαβε το Πτυχίο της στα Ψηφιακά Συστήματα το 2013 και το Μεταπτυχιακό της στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα το 2015, και τα δύο από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2019, είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) στον τομέα της Ενσωμάτωσης Συσκευών και Δεδομένων, εστιάζοντας στην προσβασιμότητα και διαχείριση ετερογενών συσκευών Διαδικτύου των Αντικειμένων προς την επιτυχή συλλογή και ενσωμάτωση των δεδομένων τους. Τα γενικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα βασίζονται στα πεδία της διαχείρισης δεδομένων κατά μήκος του κύκλου ζωής των δεδομένων και σε υβριδικές υποδομές, όπως περιβάλλοντα Nεφοϋπολογιστικής (Cloud Computing), Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things), και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων (Cyber-Physical Systems). Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συμμετάσχει σε ποικίλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα (π.χ. PolicyCLOUD, InteropEHRate, CrowdHEALTH), διεκπεραιώνοντας έρευνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση και την ανάλυση των δεδομένων, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό και την αξιοπιστία τους, ενώ έχει επίσης συνεισφέρει στα προαναφερθέντα πεδία μέσω πολλαπλών δημοσιεύσεων τόσο σε Διεθνή Συνεδρία όσο και σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή της εμπειρία, έχει εργαστεί ως Ακαδημαϊκή Συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα (Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (Τμήμα Νοσηλευτικής), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων).

Θεματικές Ενότητες Έρευνας

Μηχανισμοί Ενσωμάτωσης IoT Συσκευών

Διαλειτουργικοί plug’n’play μηχανισμοί που έχουν τη δυνατότητα αφενός να συνδέονται σε διαφορετικές IoT πλατφόρμες, ανεξάρτητα από τη φύση και τη μορφή των δεδομένων που μπορούν αυτές να χειριστούν, και αφετέρου να διευκολύνουν την αυτόματη αναγνώριση, αλληλεπίδραση και πρόσβαση σε όλες τις υποκείμενες ετερογενείς IoT συσκευές (τόσο γνωστής όσο και άγνωστης φύσης).

Τεχνικές Καθαρισμού Δεδομένων

Τεχνικές για τον καθαρισμό μη επεξεργασμένων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που προέρχεται τόσο από πηγές ροής όσο και από πηγές χωρίς ροή.

Τεχνικές Αξιοπιστίας Δεδομένων και Πηγών Δεδομένων

Τεχνικές για την αυτόματη διαχείριση ετερογενών IoT πηγών δεδομένων, εκτιμώντας τα επίπεδα αξιοπιστίας τους, και συλλέγοντας εν τέλει δεδομένα μόνο από τις αξιόπιστες και σχετικές προς κάθε πλατφόρμα πηγές.

Οικοσυστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Εργαλεία και τεχνικές αυτόματης συλλογής, μετασχηματισμού, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δομημένων, ημι-δομημένων και μη δομημένων Μεγάλων Δεδομένων, αξιοποιώντας διαφορετικά οικοσυστήματα.

Ερευνητικά Έργα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Άρθρα Περιοδικών

 1. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2021, March), A Comparative Study of Bluetooth SPP, PAN and GOEP for Efficient Exchange of Healthcare Data, In Emerging Science Journal (ESJ), Ital Publication
 2. Kyriazis. D., et al. (2019, December), The CrowdHEALTH project and the Holistic Health Records: Collective Wisdom Driving Public Health Policies, In Acta Informatica Medica Journal (ACTA), Volume 27, Issue 5, pp. 369-373, Avicena
 3. Perakis, K., Miltiadou, D., De Nigro, A., Torelli, F., Montandon, L., Magdalinou, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2019, December), Data Sources and Gateways: Design and Open Specification, In Acta Informatica Medica Journal (ACTA), Volume 27, Issue 5, pp. 341-347, Avicena
 4. Kiourtis, A., Nifakos, S., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2019, October), Aggregating the Syntactic and Semantic Similarity of Healthcare Data towards their Transformation to HL7 FHIR through Ontology Matching, In International Journal of Medical Informatics (IJMI), Volume 132, 104002, Elsevier
 5. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Perakis, A., Miltiadou, D., Pitsios, S., & Kyriazis, D. (2019, June), Analyzing data and data sources towards a unified approach for ensuring end-to-end data and data sources quality in healthcare 4.0, In Computer Methods and Programs in Biomedicine Journal (JCMPB), Volume 181, 104967, Elsevier
 6. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Perakis, K., Pitsios, S., & Kyriazis, D. (2019, April), IoT in Healthcare: Achieving Interoperability of High-Quality Data Acquired by IoT Medical Devices, In Sensors Journal (SENSORS), Volume 19, Issue 9, pp. 1978, MDPI
 7. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2019, April), A Plug’n’Play Approach for Dynamic Data Acquisition from Heterogeneous IoT Medical Devices of Unknown Nature, In Evolving Systems Journal (EVOS), pp. 1-21, Springer
 8. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Touloupou, M., Kapassa, E., & Kyriazis, D. (2019, April), Internet of Medical Things (IoMT): Acquiring and Transforming Data into HL7 FHIR through 5G Network Slicing, In Emerging Science Journal (ESJ), Volume 3, Issue 2, pp. 64-77, Ital Publication
 9. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Menychtas, A., Maglogiannis, I., & Kyriazis, D. (2019, February), Structurally Mapping Healthcare Data to HL7 FHIR through Ontology Alignment, In Journal of Medical Systems (JOMS), Volume 43, Issue 3, pp. 62, Springer
 10. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Maglogiannis, I., & Themistocleous, M. (2018, December), Exploring the Complete Data Path for Data Interoperability in Cyber-Physical Systems, In International Journal of High Performance Computing and Networking (IJHPCN), Volume 12, Issue 4, pp. 339-349, Inderscience

Άρθρα Συνεδρίων

 1. Kleftakis, A., et al. (2021, April), Analyzing Collective Knowledge towards Public Health Policy Making, In 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), Springer
 2. Manias, G., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2021, April), SemAI: A Novel Approach for Achieving Enhanced Semantic Interoperability in Public Policies, In 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), Springer
 3. Mavrogiorgou, A., et al. (2021, March), beHEALTHIER: A Microservices Platform for Analyzing and Exploiting Healthcare Data, In 34th IEEE CBMS International Symposium on Computer-Based Medical Systems, IEEE
 4. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Torelli, F., Martino, D., & De Nigro, A. (2021, March), Holistic Health Records towards Personalized Healthcare, In 7th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE), Springer
 5. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Manias, G., & Kyriazis, D. (2021, March), An Optimized KDD Process for Collecting and Processing Healthcare Data, In 12th International Conference on Information and Communication Systems, IEEE
 6. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Manias, G., & Kyriazis, D. (2021, February), Adjustable Data Cleaning towards Extracting Statistical Information, In 31st Medical Informatics Europe Conference (MIE), IOS Press
 7. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Symvoulidis, C., Tsigkounis, C., & Kyriazis, D. (2021, February), Indexing of Cloud Stored Electronic Health Records for Consented Third Party Accessing, In 28th Conference of the Open Innovations Association (FRUCT), pp. 158-166, IEEE.
 8. Symvoulidis, C., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2021, February), Healthcare Provision in the Cloud – An EHR Object Store-based Cloud Used for Emergency, In 14th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (HEALTHINF), pp. 435-442, SciTePress
 9. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Menesidou, S.A., Gouvas, P., & Kyriazis, D. (2020, November), A Secure Protocol for Managing and Sharing Personal Healthcare Data, In EFMI 2020 Special Topic Conference (EFMI STC), pp. 92-96, IOS Press
 10. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Grazziani, A., & Torelli, F. (2020, October), Improving Health Information Exchange through Wireless Communication Protocols, In 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (STWiMob), pp. 32-39, IEEE
 11. Manias, G., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2020, September), An Evaluation of Neural Machine Translation and Word Embeddings in Multilingual Neural Sentiment Analysis, In International Conference on Progress in Informatics and Computing (PIC), pp. 274-283, IEEE.
 12. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Vidakis, K., & Kyriazis, D. (2020, July), Health Record Index: Secure Access of Cloud-stored Healthcare Data, In 18th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), pp. 221-224, IOS Press
 13. Vidakis, K., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2020, June), A Comparative Study of Short-Range Wireless Communication Technologies for Health Information Exchange, In 2nd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE), pp. 1-6, IEEE
 14. Kyriazis et al. (2020, June), PolicyCLOUD: Analytics as a Service Facilitating Efficient Data-Driven Public Policy Management, In 16th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), pp. 141-150, Springer
 15. Mavrogiorgou, A., et al. (2020, May), CrowdHEALTH: An eHealth Big Data Driven Platform towards Public Health Policies, In 6th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE), pp. 241-249, SciTePress
 16. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2020, May), A Semantic Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Matching to HL7 FHIR Resources, In 30th Medical Informatics Europe Conference (MIE), pp. 13-17, IOS Press
 17. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2019, November), Delivering Reliability of Data Sources in IoT Healthcare Ecosystems, In 25th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), pp. 211-219, IEEE
 18. Kapassa, E., Touloupou, M., Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Giannouli, D., Katsigianni, K., & Kyriazis, D (2019, October), An Innovative eHealth System Powered By 5G Network Slicing, In 6th International Conference on Internet of Things Systems, Management and Security (IoTSMS), pp. 7-12, IEEE
 19. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2019, July), IoT Devices Recognition through Object Detection and Classification Techniques, In 3rd International Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4), pp. 12-20, IEEE
 20. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Touloupou, M., & Kyriazis, D. (2019, July), Identification of Bluetooth-Enabled IoT Devices Through Syntactic Similarity Techniques, In 11th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), pp. 200-205, IEEE.
 21. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Nifakos, S., & Kyriazis, D. (2019, July), A String Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Alignment to HL7 FHIR Resources, In 7th Science and Information Conference (SAI), pp. 956-970, Springer
 22. Touloupou, M., Kapassa, E., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2019, June), Towards Optimized Verification and Validation of 5G Services, In 6th IEEE International Conference on Software Defined Systems (SDS), pp. 5-10, IEEE
 23. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2019, February), Constructing Healthcare Ontologies of any Data Format, In 11th International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED), pp. 43-48, IARIA XPS Press
 24. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2018, November), Identification of medical IoT devices APIs through ontology mapping techniques, In 5th EAI International Conference on IoT Technologies for HealthCare (HealthyIoT), pp. 39-54, Springer
 25. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Symvoulidis, C., & Kyriazis, D. (2018, October), Capturing the Reliability of Unknown Devices in the IoT World, In 5th International Conference on Internet of Things Systems, Management and Security (IoTSMS), pp. 62-69, IEEE
 26. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Touloupou, M., Kapassa, E., Kyriazis, D., & Themistocleous, M. (2018, October), The road to the future of Healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform, In 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), pp. 383-401, Springer
 27. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2018, September), FHIR Ontology Mapper (FOM)-Aggregating Structural and Semantic Similarities of Ontologies towards their Alignment to HL7 FHIR, In 20th IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HEALTHCOM), pp. 1-7, IEEE
 28. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2018, August), Towards a Secure Semantic Knowledge of Healthcare Data through Structural Ontological Transformations. In 12th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE), pp. 178-188, Springer
 29. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2018, July), Matching Ontologies to HL7 FHIR towards their syntactic and semantic similarity, In 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), pp. 51-54, IOS Press
 30. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2018, May), A Generic Approach for Capturing Reliability in Medical Cyber-Physical Systems, In 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), pp. 250-262, Springer
 31. Kapassa, E., Touloupou, M., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2018, February), 5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement, In 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN), pp. 1-5, IEEE
 32. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2017, October), Gaining the Semantic Knowledge of Healthcare Data through Syntactic Models Transformations, In 1st International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC), pp. 102-107, IEEE
 33. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2017, September), A Comparative Study of Classification Techniques for Managing IoT Devices of Common Specifications, In 14th International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), pp. 67-77, Springer
 34. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Kyriazis, D., & Themistocleous, M. (2017, September), A Comparative Study in Data Mining: Clustering and Classification Capabilities, In 14th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), pp. 82-96, Springer
 35. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., & Themistocleous, M. (2017, September), Acquiring the Ontological Representation of Healthcare Data Through Metamodeling Techniques, In 14th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), pp. 324-336, Springer
 36. Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., & Kyriazis, D. (2017, July), Plug‘n’play IoT devices: An approach for dynamic data acquisition from unknown heterogeneous devices, In 11th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS), pp. 885-895, Springer
 37. Kyriazis et al. (2017, July), CrowdHEALTH: Holistic Health Records & Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health, In 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), pp. 19-23, IOS Press
 38. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2017, June), Aggregating Heterogeneous Health Data through an Ontological Common Health Language, In 10th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE), pp. 175-181, IEEE
 39. Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Kyriazis, D., Maglogiannis, I., & Themistocleous, M. (2016, March), Towards Data Interoperability: Turning Domain Specific Knowledge to Agnostic across the Data Lifecycle, In 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA), pp. 109-114, IEEE

Κεφάλαια Βιβλίων

1.Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., & Kyriazis, D. (2021, January), Diving into the concepts of Data Mining and Clustering, Encyclopedia of Law and Data Science